A Hétszínvirág Óvoda gyermekei és dolgozói nevében köszöntünk honlapunkon!
Bemutatkozunk!

  

                                                

Nevünk:  Hétszínvirág Óvoda                                                                                                         
Címünk: 2081 Piliscsaba, Levente utca 13.                                                
Telefonszámunk: 06-26-375-134
Intézményünk fenntartója: Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata
                                        2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1.-3.

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

A Hétszínvirág Óvoda bemutatkozik:
 Intézményünk egy családi ház jellegű épületben, két udvarrésszel, három csoportszobával, 1992 - ben bölcsödéből átalakítva kezdte meg óvodaként működését. Intézményünk épületén belül egyesületi szervezésű - Waldorf jellegű csoport is működik. Épületünk és udvarunk kicsi, az EU szabványnak nem megfelelő, de szívünk és szolgálatunk nagy, és minden erőnkkel azon tevékenykedünk, hogy szeretetteljes, családias, biztonságos légkörben nevelhessük, fejleszthessük azokat a gyermekeket, akiknek szülei minket választanak.

Gyermeklétszámunk 47 főre tervezett, a gyakorlatban viszont 60-64 gyermeket fogadunk, amely - figyelembe véve a szabad óvodaválasztás lehetőségét - számunkra a szülők elismerését is jelzi az itt folyó színvonalas pedagógiai munkáról. A gyermekcsoportokban (Süni, Pillangó, Katica) 2 óvodapedagógus és 1 dajka gondozza, neveli, fejleszti a gyermekeket. Jelenleg 60 gyermek jár a Hétszínvirág oviba.

Csoportjain szervezési elve a közel azonos életkorú gyermekek azonos csoportba történő besorolása. Így óvodánk két csoportja homogén egy csoportja vegyes (kis,középsős) életkorú.

Nevelőtestületünk képzettsége, felkészültsége, elhivatottsága, szeretetteljes, családias, biztonságot adó óvodai légkört tud biztosítani. Intézményünk óvodapedagógusai, munkatársai olyan személyek, akik körében az innováció és a kreatív gondolkodás elengedhetetlen, hiszen pedagógiai programunk fontos részét képezi.

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, s ennek megfelelően differenciáltan segítjük a gyermekek személyiségfejlődését, egyéni képességeik kibontakoztatását, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő érési - fejlődési ütem figyelembevételével.
Kiemelt feladatként nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációs (anyanyelvi) és zenei nevelésre.

Intézményünk igyekszik a nevében is megmutatkozó - Hétszínvirág - sokszínűségének elegett tenni.
Éves programjainkat a gyermeki és szülői igények, az életkori sajátosságok, valamint az óvodapedagógusok aktivitása, rugalmassága, kreativitása, figyelembevételével szervezzük.

Tárgyi feltételeink alakulását befolyásolja az alacsony költségvetési keret, melyet a Piliscsabai Hétszínvirág Óvoda Alapítvány működtetésével, szponzorok - támogatók keresésével, kupak - papír - vas gyűjtéssel, játék - könyv vásárral, fotózással, Hétszínvirág jótékonysági bál szervezésével próbálunk gyűjteni.
A gyermeklétszámhoz képest sajnos kicsik a termeink, kicsik az udvarrészeink, éppen ezért minden alkalmat megragadunk a sétákra, kirándulásokra, ezzel is megismertetve óvodásainkkal közvetlen környezetük szépségeit.

Amire büszkék vagyunk:

-a 2010 februártól augusztusig önerőből, szülői segítséggel és fenntartói valamint a nagyközségi alapítvány segítségével megújult épületünk (12 mosdó,WC; intézmény külső burkolatának vakolása, festése; homlokzat díszítése; 72 db-os új gyermeköltöző bútor; 25 db nyílászáró cseréje; tágas logopédiai és egyéni fejlesztő szoba létrehozása;). 
- a Hétszínvirág Óvodába járt, és járó gyermekeinkre
- a gyermekek önzetlen, segítőkész szüleire
- az alkalmazotti közösségünk tagjaira
- nagyon sok ötletünket, fejlesztést önerőből valósítunk meg

- minden csoportunkban az életkornak megfelelő készségeket és képességeket fejlesztő, speciális, jó mindőségű   játék és foglalkoztató eszköztár áll rendelkezésünkre, melyet folyamatosan bővítünk.
- mindkét udvarrészünk rendelkezik EU szabványnak megfelelően játékeszközökkel.
- ünnepeinkre, hagyományainkra (Hétszínvirág Nap, Szüreti mulatság, Apák napja, Hétszínvirág Juniális)
- nagymozgáson alapuló fejlesztő torna heti egy alkalommal amikor az egész óvoda területe tornateremmé változik
- Logopédiai Hídépítő foglalkozás
- a Comenius
2000 Minőségirányítási Programmal dolgozunk partnereink teljeskörű elégedettségének kivívásáért
- tagjai vagyunk a Gondolkodj Egészségesen Programnak, a 2007/2008-as nevelési év során a Margit-szigeten második helyezést értünk el a Gondolkodj Egészségesen családi napon ( díj:rugós egyensúlyozó udvari EU-s játék)
- intézményünkben Madárovi működik, Zsoldos Árpád ornitológus vezetésével
- van saját nevünk, logónk, pólónk, jelvényünk, dísztárgyunk, indulónk, mely CD - n is megjelent.

-a 2008/2009-es nevelési évben megnyertük a kupakgyűjtő verseny fődíját (projektor)

 

 

 

 

                                                                        

 

                                                

    

                                                         

 

             

 

 Honlapot szerkesztették:-Feketéné B. Renáta Süni csoportos anyuka

                                                      -Vánkos Rita Óvodavezető és lánya B.Dóri